U need

U need money, u need car, u need flat, u need computer, u need my baar, u need des demain, u need libre antenne, u need irl, u need znergy, u need pognon, u need France, u need USA, u need Europe, u need air